Wdrożenie CRM

  1. Homepage
  2. Wdrożenie CRM

Jeżeli stoisz przed wyborem systemu CRM dla firmy, a w szczególności dla działu sprzedaży i chcesz, aby wybrany system przyniósł Ci jak najszybszy zwrot z inwestycji, to jesteśmy gotowi zapewnić Ci wsparcie i zadbać o to, aby system CRM, który wybierzesz był:

Najlepiej dopasowany do Twojego procesu sprzedażowego i był kompatybilny ze sposobem podejmowania decyzji zakupowych przez klientów Twojej firmy

Wybrany system CRM powinien odzwierciedlać etapy procesu sprzedaży w sposób przejrzysty i jak naj prostszy dla użytkowników. Powinien być dopasowany do aktualnego procesu/sposobu dokonywania zakupów przez Twoich klientów. Jego prostota i funkcjonalności powinny wspierać Twoich handlowców w ich codziennych działaniach, a nie utrudniać im życie powodując opór przed codziennym korzystaniem z systemu.

Sprawnie wdrożony w dziale sprzedaży i jak najszybciej przyniósł zwrot z inwestycji

Proces wdrożenia systemu CRM w firmie/dziale handlowym jest dużą zmianą i jako taki podlega wszelkim prawom rządzącym zmianami. Zarządzanie zmianą, szczególnie w aspekcie ludzkim jest zawsze największym wyzwaniem dla każdego menedżera. Ostateczny sukces wdrożenia systemu CRM i wszelkich korzyści z niego płynących (ROI) zależy od jakości informacji wprowadzanych do systemu przez handlowców, a ta z kolei zależy od ich motywacji i zaangażowania do pracy w systemie.

Wspierał rozwój kompetencji sprzedażowych Twoich handlowców

Rozwój kompetencji sprzedażowych handlowców powinien być ściśle powiązany z procesem sprzedaży, tj. jego etapami, a co za tym idzie system CRM i ustalone mierniki powinny wskazywać na luki kompetencyjne poszczególnych handlowców. System powinien stworzyć możliwości uzupełnienia luk kompetencyjnych w sposób najbardziej adekwatny (patrz skuteczny) dla poszczególnych handlowców przy jednoczesnej optymalizacji kosztów rozwoju kompetencji.