Doświadczenie

  • Praktycy sprzedaży, zarządzania, negocjacji, budowania zespołów
  • Stawiamy na wdrożenie i praktykę w terenie, dzięki temu zwiększamy skuteczność zmiany nawyków i podnosimy efektywność rozwoju kompetencji
  • Opracowana na bazie 20 lat doświadczenia, efektywna i skuteczna metodologia pracy szkoleniowej, jest nastawiona na praktykę ze środowiska pracy uczestników
  • Doskonaliliśmy warsztat pracy trenerskiej w międzynarodowych firmach doradczo-szkoleniowych
  • Skupiamy się na osiągnięciu zdefiniowanego rezultatu biznesowego a nie tylko na przeprowadzeniu szkolenia
  • Do wsparcia wdrożeniowego angażujemy klienta
  • Rozwijamy Twój biznes, poprzez rozwój zespołów handlowych, obsługi klienta i menadżerów
  • Do działań rozwojowych podchodzimy kompleksowo
  • Działamy na terenie całej Polski

REFERENCJE

Mój dział sprzedaży z „Sursum z pasją dla biznesu” pracował od czerwca 2019 roku do lutego 2020 roku. Biorąc pod uwagę oczekiwane efekty biznesowe, wspólnie ustaliliśmy program szkoleń oraz warsztatów wdrożeniowych opartych na procesie coachingowym w terenie. Zostałem przygotowany do wspierania moich Regionalnych Kierowników Sprzedaży do pracy „w terenie”, nad rozwojem ich kompetencji. Mój zespół sprzedażowy został przygotowany kompetencyjnie do budowania strategii skutecznej sprzedaży w odniesieniu do klientów określonej kategorii – co jest priorytetem dla naszej firmy, wpływającym na jej rozwój. W odniesieniu do czerwca 2019 r. pozyskaliśmy średnio o 14,15% więcej klientów wskazanej kategorii, a obrót wzrósł średnio o 5,72%. Regionalni Kierownicy Sprzedaży „mądrzej” planują swoje działania prospectingowe i priorytetowo traktują generowanie spotkań z klientami najwyższej kategorii. Zmienili swój sposób działania i styl rozmowy adekwatny do klientów kategorii. Na wyniki biznesowe działu sprzedaży ma wpływ wiele czynników: zwolnienia ludzi, promocje producenta, silne działania konkurencji, sezonowość segmentów czy dostępność produktów u producentów. Na przykład od kwietnia 2020 r. z powodu obostrzeń związanych z Covid 19, wyraźnie spadła sprzedaż - klienci „zatrzymali swój biznes”, aby czekać na rozwój wydarzeń gospodarczych. W moim przekonaniu, to był główny czynnik wpływający na zatrzymanie progresu wyników. Ze współpracy z Sursum jestem zadowolony. Obszary które należy wyróżnić to: jakość usług, doświadczenie w sprzedaży, zaangażowanie na każdym etapie współpracy, terminowość czy wsparcie poszkoleniowe.
Arkadiusz Piątek – Prokurent Dział Sprzedaży Higma Service Sp. z o.o. – Opole
Szkolenie „Obsługa klienta ukierunkowana na sprzedaż” oraz kilkukrotne warsztaty wdrożeniowe, przeprowadzone przez Pana Adama Pniaka z „Sursum z pasją dla biznesu”, przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu: 1. Pracownicy Biura Obsługi Klientów podejmują działania sprzedażowe w oparciu o cross i up-selling. Wartość przyjętych do realizacji zamówień przez BOK: do czerwca 2020 roku przyrost o 3,63% w porównaniu do 2019 r. Trzeba wziąć pod uwagę, że od stycznia 2019 doszła obsługa wychodząca klientów A i B. Na rekordowy marzec 2020 r. miała wpływ pandemia, ale dzięki zastosowanym narzędziom ze szkoleń bardzo szybko wracamy do formy. 2. Zwiększyła się również wartość „koszyka zakupowego” klientów C. Szkolenia zaczęliśmy w czerwcu 2019. Przyrost o 36% w porównaniu 2019 r. do 2020 r. 3. Zredukowaliśmy udział reklamacji w stosunku do ilości wygenerowanych dokumentów. W 2019 r. wskaźnik wynosił 4,15% a w 2020 r. wskaźnik wyniósł 2,60% (średnia z roku). 4. Wprowadziliśmy nowe produkty. W 2019 r. – u 41 klientów w ciągu miesiąca, 2020 r. – u 63 klientów w ciągu miesiąca (średnia miesięczna z całego roku). 5. Zmniejszyła się ilość dokumentów WZ poniżej 200 zł. W 2018 wynosiła 36,43%, w 2019 – 24,56%, w 2020 – 23,10%. Procentowy udział dokumentów WZ poniżej 200 zł netto w stosunku do wszystkich wystawionych dokumentów.
Mariusz Całus – Prokurent Higma Service Sp. z o.o. – Opole
Kerry Polska sp. z o.o. od kilku lat w zakresie szkoleń miękkich współpracuje firmą SURSUM z pasją dla biznesu. W tym okresie realizowane były szkolenia managerskie dla najwyższego kierownictwa zakładu oraz szkolenia z zakresu poprawy współpracy w zespołach pracowniczych. W okresie 22-30 czerwca 2020 r. firma SURSUM z pasją dla biznesu zrealizowała dla nas projekt szkoleniowy, którego celem było: wyłonienie kandydatek do awansu na stanowiska kierownicze (usługa badania predyspozycji osobowych metodą Facet5), przygotowanie ich do pełnienia roli kierowniczej poprzez rozwój ich wiedzy i kompetencji (usługa szkoleniowa „Zarządzanie ludźmi”) oraz wsparcie poszkoleniowe we wdrożeniu nabytej wiedzy poprzez sesje coachingowe. Cały proces realizował trener – Adam Pniak. Po cyku szkoleń zostały wyłonione dwie osoby, które objęły stanowiska kierownicze w działach jakości i zarządzania łańcuchem dostaw. Nowe kierowniczki bardzo dobrze sobie radzą w pełnieniu powierzonych obowiązków, co jest zauważone przez podległych pracowników, koleżanki i kolegów na równorzędnych stanowiskach oraz przez przedstawicieli Grupy Kerry z Irlandii. Tak długa współpraca jest najlepszych dowodem na to, że SURSUM z pasją dla biznesu dostarcza usługi na najwyższym poziomie i osoby objęte programem szkoleń podnoszą swoje kwalifikacje oraz osiągają uzgodnione wcześniej rezultaty.
Adama Pniaka i Konrada Palke spotkałam po raz pierwszy biorąc udział w szkoleniu, którego celem było umocnienie zespołu przez jego integrację. Nowatorska formuła spotkania – oparta na samurajskim podejściu do budowania zespołów – w połączeniu z osobowością obu Panów odniosła wręcz piorunujący skutek – zespół, już całkiem zgrany przed szkoleniem, wyjechał po dwóch dniach zjednoczony misją i poczuciem odpowiedzialności za siebie wzajemnie. Naturalnym wyborem kilka lat później było więc zwrócenie się do Adama z prośbą o wsparcie szkoleniowe dla nowo powstającego zespołu. I tym razem również korzyści, jakie odnieśliśmy, nie da się wycenić. Powstał Zespół przez duże Z. A przecież szkolenie trwało tylko dwa dni! Adam potrafił zainteresować nawet najbardziej sceptycznych uczestników i towarzyszy nam dyskretnie kilka miesięcy po jego zakończeniu, wciąż podpowiadając, co jeszcze możemy zrobić, aby nasz zespół był mocniejszy. Dziękuję i mam nadzieję, że przygoda szkoleniowa z Adamem nie zakończyła się na drugim spotkaniu!
Z firmą „Sursum z pasją dla biznesu” współpracowałem przez 2 lata przy realizacji projektu szkoleniowego dla naszych dystrybutorów. Szkolenia i warsztaty rozwojowe prowadził Adam Pniak, który dał się poznać jako specjalista w sprzedaży doradczej dla sektora przemysłowego. Szkolenia były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i zostały bardzo dobrze oceniane przez handlowców dystrybutorów. W ich opinii, wiedza dotycząca działań prospectingowych, „sprzedaż wartości” z zaawansowanych systemów higieny i chemii przemysłowej oraz reagowanie na zastrzeżenia, przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i marży. Rekomenduję współpracę z tym Partnerem w rozwoju zespołów sprzedaży.
Przygoda szkoleniowa z Adamem Pniakiem rozpoczęła się w kluczowym dla mnie momencie, kiedy jako niedoświadczony handlowiec w 1998 roku trafiłam do zespołu sprzedaży, wówczas było to SCA Monlycke. Firma w której pracuję starannie dobiera szkoleniowców, kierując się najwyższymi standardami, jakie muszą odpowiadać trendom rynkowym. Od samego początku współpracy Adam przeprowadzał nas przez tajniki technik sprzedaży, czyniąc z nas wspaniale rozwijających się handlowców, spełniających oczekiwania rynku. Do każdego szkolenia Adam sumiennie się przygotowywał, uczestnicząc w trudnych spotkaniach w terenie. Takie wizyty pozwoliły Mu zrozumieć aktualne trendy rynkowe a podczas szkoleń uczyć nas, jak rozumieć klienta i jego oczekiwania. Firma zmieniała swoje nazwy a my korzystaliśmy z uprzejmości Adama. Dzisiaj współpracujemy z Adamem pośrednio organizując szkolenia dla naszych Dystrybutorów. Adam odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu mnie jako handlowca, później managera – od 20 lat realizuję praktycznie wszystkie zadania sprzedażowe i nie tylko …..:-) Pracuję w ESSITY i nadal jesteśmy LEADEREM rynkowym w dziedzinie rozwiązań higienicznych – CHCEMY WIĘCEJ. Serdecznie POLECAM.
Biznesową znajomość z Adamem rozpocząłem w 2008, kiedy stawiałem pierwsze kroki w firmie SCA. Był to okres wspólnej pracy nad zrozumieniem kluczowych aspektów biznesowego środowiska, oraz przełożenia teoretycznych modeli z zakresu sprzedaży, negocjacji w skuteczną i popartą wynikami praktykę. Ówczesna walidacja wspólnych spotkań treningowych i coachingowych, pozwoliła mi w zdecydowany sposób rozwijać kompetencje w oparciu o zrozumienie i efektywne budowanie potrzeb partnerów biznesowych. Kolejne etapy naszej współpracy oparte były na rozwoju kompetencji sprzedażowych zespołu przedstawicieli handlowych dedykowanych do rynku medycznego. Zadanie poparte było wcześniejszymi wspólnymi analizami rynku, ustaleniem potrzeb i wymogów formalnych kluczowych decydentów oraz przygotowanie kompleksowego programu szkoleniowego popartego kompendium kluczowych rekomendacji. W mojej ocenie praca z Adamem na przestrzeni ostatnich 9 lat dawała mi ogromną satysfakcję w działaniu, niosąc za każdym razem nowe wyzwania oraz ambitnie zawieszoną poprzeczkę w drodze do osobistego rozwoju. Inspiracje oraz otwieranie nowych obszarów na jeszcze nie odkryte, to z pewnością obszar, w którym można zdecydowanie polegać na współpracy z Adamem. Osobiście gorąco rekomenduje jego osobę oraz zachęcam do współpracy w oparciu o szeroki wachlarz kompetencji, jakimi dysponuje i nieustannie rozwija.
Zdecydowanie polecam Adama jako szkoleniowca i doradcę. Bardzo szybko przeanalizował co może spowalniać proces sprzedaży i podpowiedział, co i JAK! mogę usprawnić. Proponowane rozwiązania i metody są wypracowane przez Adama i rzeczywiście działają!!!!!!! W czasie sesji coachingowej jak i szkoleń, bohaterem zawsze jest klient i jego problemy a nie trener. Adam traktuje poważnie klienta i pomaga mu jak najlepiej potrafi – a potrafi z całą pewnością!!! Oferuje wsparcie także po zakończeniu szkolenia i wiem, że zawsze oddzwoni i pomoże! Ode mnie duże brawa.
Polecam Adama Pniaka do współpracy! Umiejętności prowadzenia szkoleń/warsztatów oraz treści przekazywane stanowią prawdziwą wartość do dalszej pracy i rozwoju swoich umiejętności. Sposób sprzedaży jaki rekomenduje Adam, to najbardziej pożądany na dzisiejszym wymagającym rynku typ konsultanta. Przekazywanie wiedzy opiera się nie tylko przez prezentacje merytoryczne, ale co ważne również poprzez ćwiczenia dotyczące konkretnie wybranej branży i określonego wcześniej profilu klienta. Ćwiczenia i materiały szkoleniowe są dostosowane do specyfiki naszych leków/klientów oraz aktualnej strategii sprzedaży. Poza szkoleniami sprzedażowymi uczestniczę również w szkoleniach prowadzonych przez Adama z zakresu doskonalenia umiejętności menadżerskich - tutaj również najwyższy poziom współpracy. Współpraca z Adamem przekłada się na zauważalny progres sprzedaży.
Szkolenia menadżerskie z Adamem miałem już ładnych kilka lat temu, ale z przyjemnością mogę powiedzieć, że kontakt utrzymuję z nim do dnia dzisiejszego. Szkolenia prowadzi zawsze w sposób bardzo otwarty i merytoryczny. Nie stawia się na czele, jest otwarty i potrafi poradzić sobie z różnymi charakterami członków grupy. Świetnie buduje ducha drużyny, przy jednoczesnym zachowaniu rozwoju osobistego każdego jej członka. Prawdziwy coach z powołaniem, który nie kończy szkolenia wraz pojawieniem się przelewu za fakturę.
Miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu sprzedażowym, które prowadził Adam. Większość kursantów nie miała szkoleń tego typu. I to było największym wyzwaniem dla Adama. Poradził sobie z tym doskonale. W ciągu dwóch dni Adam pokazał jak prowadzić rozmowę sprzedażową i zmieścił podstawy z typologii „kolorowej” DISC. Polecam Adama jako szkoleniowca.
Adam to osoba o niezwykłej i niesamowitej osobowości. Ogromna wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i cudowny przekaz informacji. Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Adama - stwierdzę fakt - była to jedyna osoba, która potrafiła mnie zainteresować. W jakże ciekawy i zaskakujący sposób przekazywał każdą informację. Warsztaty - przepełnione wiedzą i jakże praktycznymi ćwiczeniami. Dzięki Adamowi otrzymałam cenne wskazówki, z których korzystam do dnia dzisiejszego. Dziękuję Adamie !!! Liczę na to, że jeszcze kiedyś spotkamy się na Twoich warsztatach.
Z Adamem nasze drogi spotkały się w się w firmie Żywiec S.A. Adam był moim pierwszym przełożonym. Muszę przyznać, że minęło już kilka lat jak nasze drogi rozeszły się, ale jego profesjonalizm jest dla mnie wzorem do naśladowania do dnia dzisiejszego. Polecam wszystkim takiego szefa i coacha. Życzył bym sobie Adam, żeby nasze drogi w biznesie jeszcze raz się spotkały. Cenię sobie pracę z ludźmi kompetentnymi i profesjonalistami a takim człowiekiem jest Adam. Dzięki Adam za wszystko !!!
Treningi i konsultacje prowadzone przez Adama są niezwykłe. Pomijam wybitny warsztat, otwartość i doświadczenie, których nie spotkałem u wielu trenerów na swojej drodze zawodowej. Adam nie prowadzi szkoleń, ale dokonuje trwałej zmiany kompetencji w szerokim i uniwersalnym zakresie, formuje świadomych swych możliwości zwycięzców rynkowych a firmom daje dzięki temu kapitalną przewagę konkurencyjną. Dziękuję i powodzenia Adam!
Chciałbym gorąco zarekomendować Adama Pniaka jako bardzo wyjątkowego trenera i wyjątkowego człowieka. W czasie mojej 13-letniej pracy jak handlowiec miałem okazję być szkolony przez takie firmy jak Kalkstein, Ewolucja, czy przez Jacka Sztomberskiego oraz kilka innych. Każda z nich coś wniosła w moją sytuację sprzedażową. Ale bez porównania więcej znaczyły dla mnie wspólne wizyty z Adamem. Adam Pniak zamiast oferować spektakularne szkolenia z ogromnym rozmachem i robiące wrażenie na dużych lub małych grupach uczestników po prostu jeździł ze mną w teren. To wtedy po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć spotkania handlowe, które stały się dla mnie wzorem w praktyce a nie w teorii. Cechami charakterystycznymi tych rozmów była bezkolizyjność z rozmówcą przy jednoczesnym umiejętnym wysondowaniu potrzeb i odpowiedniej reakcji klienta. Bez napinania się i technicznych tricków. Z całą pewnością polecam Adama Pniaka jako trenera dla wszystkich, którzy szukają efektywnej sprzedaży opartej na zaufaniu i wzorowych relacjach bez użycia technik manipulacyjnych. Adam jest bez wątpienia liderem za którym warto pójść.
Adam jest niezwykłym człowiekiem. Swoją osobowością, doświadczeniem trenerskim i profesjonalizmem potrafi inspirować, wspierać oraz dostrzegać i uwalniać potencjał tkwiący w ludziach. Jest osobą poukładaną z jasno określonym kryterium wartości, które stanowią podstawę wzajemnych partnerskich relacji osobistych i zawodowych. Z pełnym przekonaniem rekomenduję Adama do współpracy.
Jesienią 2008 rozpoczęliśmy wpółpracę z grupą szkoleniowo - doradczą Sursum. Trenerzy Sursum zostali zaproszeni przez spółkę LUX MED do udziału w projekcie wdrażania trenerów wewnętrznych w naszych centrach medycznych. Celem projektu szkoleniowego było rozwinięcie umiejętności pomocnych przy wdrażaniu nowych pracowników, takich jak planowanie rozwoju pracownika, udzielanie mu inforamcji zwrotnych, motywowanie pracowników. Jednocześnie zależało nam, aby trenerzy wewnętrzni udoskonalili swoje umiejętności obsługi klientów, szczególnie te wykorzystywane w trudnych sytuacjach. Dzięki temu, jako trenerzy, mogą być wzorem dla wdrażanych pracowników. W opini uczestników cały trening bardzo dobrze przygotował ich do roli, którą pełnią w organizacji. Zarówno program szkolenia napisany specjalnie dla firmy LUX MED, jak i podręcznik dla uczestników szkolenia był wzbogacony o wiele przykładów medycznych, a wyzwania poruszane w ćwiczeniach praktycznych były realnymi sytuacjami z życia pracowników recepcji i call center. Szkolenie było dopasowane do oczekiwań - zarówo naszych, jako pracodawcy, jak i uczestników. Uczestnicy szkoleń podkreślali, że zdobyte umiejętności i informacje pomogą im w pracy zawodowej. Doceniali ciepłą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy oraz dużą różnorodność metod szkoleniowych. Podobała im się otwartość trenerów na opinie uczestników, czas poświęcony na dyskusję i wiele przykładów „z życia wziętych”. Nasza współpraca z Sursum nadal trwa i możemy polecić tę grupę innym klientom.
Szanowny Panie, doceniając Pana zaangażowanie chcielibyśmy serdecznie podziękować za przeprowadzone szkolenia „Profesjonalne Metody Sprzedaży” dla Sopockiego Towarzystwa Ergo Hestia S.A. Mamy zatem nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować z Panem w przyszłości.
W lipcu 2011 roku zdecydowałem się na rozwój kompetencji mojego zespołu handlowego z zakresu technik sprzedaży ukierunkowanych na „domknięcie rozmowy handlowej”. Zadanie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia powierzyliśmy Panu Adamowi Pniakowi – konsultantowi i trenerowi firmy SURSUM. Adam został nam polecony przez jednego z klientów, zadowolonego z biznesowych rezultatów, które przyniosła współpraca z nim. Pierwszym krokiem była dobra diagnoza poziomu kompetencji handlowców oraz ich potrzeb rozwojowych. Następnie wyłonienie umiejętności, które powinni nabyć poszczególni handlowcy. Oczekiwanym rezultatem po szkoleniu było skrócenie cyklu rozmowy handlowej oraz przejęcie przez moich pracowników inicjatywy w zakończeniu rozmowy. Szkolenie było ściśle dostosowane do naszej specyfiki i charakteru pracy zespołu. Dla moich handlowców (inżynierów sprzedaży) pozytywnym zaskoczeniem były rozmowy z klientami, w trakcie których zastosowali techniki zakończenia rozmowy poznane w trakcie szkolenia i od razu otrzymali oczekiwany efekt – klient jasno określił, czy jest zdecydowany, czy też nie. Jestem przekonany, że to szkolenie przyczyniło się do dynamicznego wzrostu sprzedaży mojego zespołu.
Z Adamem Pniakiem współpracujemy od 2006 roku. Adam prowadzi proces szkoleniowy dla naszego działu sprzedaży, który obejmuje zagadnienia ze sprzedaży, negocjacji, wzmacniania relacji z klientem, budowania strategii rozmowy handlowej oraz prezentacji. Nasz zespół nabył umiejętności, które pomogły mu skutecznie reagować w różnych sytuacjach procesu sprzedaży – szczególnie w warunkach ostrej konkurencji oraz z coraz bardziej wymagającym klientem. Umiejętności te są jednym z kluczowych czynników naszego zespołu, które pozytywnie wpływają na stałą realizację planów sprzedaży. Treść szkoleń oraz sposób prowadzenia były ukierunkowane na praktyczne zastosowanie omawianych technik zaraz po szkoleniu. Dzięki temu nabyliśmy umiejętności, które zwiększyły efektywność procesu sprzedaży. Adam Pniak ma obszerną wiedzę merytoryczną i jest doświadczonym praktykiem w sprzedaży i negocjacjach. Nasza kilkuletnia współpraca wprowadziła wiele zmian w dotychczasowy styl sprzedaży, co jest jednym z elementów, który wyróżnia nasz zespół na tle konkurencji.
W imieniu firmy Abbott pragnę potwierdzić, że w lutym 2008 roku zostały przeprowadzone szkolenia z technik prowadzenia rozmowy handlowej, które zostały przez nas ocenione bardzo pozytywnie. Tematyka szkoleń obejmowała wszystkie istotne kwestie związane z prowadzeniem rozmowy handlowej z diabetologiem i aptekarzem. Pośród licznych umiejętności sprzedażowych główny akcent położono na zachowanie równowagi pomiędzy relacjami osobistymi a celami zawodowymi, pozyskiwaniem nowych klientów oraz przezwyciężania ich obojętności i zastrzeżeń. Treść jak i sposób prowadzenia miały wiele walorów praktycznych, ułatwiających uczestnikom wdrożenie wiedzy po szkoleniu oraz kierujących wysiłki uczestników w stronę zwiększania efektywności sprzedaży naszej firmy. Jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną trenera uważam, że jest praktykiem i doświadczonym specjalistą w dziedzinie sprzedaży. Potrafi w sposób przystępny i interesujący przekazać uczestnikom szkolenia wiedzę oraz zainspirować ich do wprowadzania zmian w dotychczasowy sposób sprzedaży. Szkolenia spełniły nasze oczekiwania i zrealizowały założone cele. Możemy rekomendować Pana Adama Pniaka jako doświadczonego trenera i rzetelnego, kompetentnego partnera.
W imieniu firmy Densply pragnę potwierdzić, że w październiku 2008 roku zostały przeprowadzone szkolenia z technik prowadzenia rozmowy handlowej, które zostały przez nas ocenione bardzo pozytywnie. Tematyka szkoleń obejmowała wszystkie istotne kwestie związane z prowadzeniem rozmowy handlowej ze stomatologiem. Pośród licznych umiejętności sprzedażowych główny akcent położono na: sposoby pozyskiwania nowych klientów, umiejętność zadawania pytań i aktywnego słuchania, reagowanie na obojętne nastawienie klienta, przezwyciężanie zastrzeżeń związanych z komentarzami klienta na temat wysokiej ceny. Treść, jak i sposób prowadzenia były głównie ukierunkowane na praktyczne zastosowanie omawianych technik. Takie podejście ułatwi uczestnikom wdrożenie wiedzy po szkoleniu oraz zwiększy efektywność sprzedaży naszej firmy. Jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną Adama Pniaka, uważam, iż jest praktykiem i doświadczonym specjalistą w dziedzinie sprzedaży. Potrafi w sposób inspirujący i interesujący przekazać przydatne wskazówki w prowadzeniu rozmowy handlowej. Ponadto podczas szkolenia zainspirował wszystkich do wprowadzania zmian w dotychczasowy styl sprzedaży, co powinno być pozytywnie odebrane przez stomatologów i będzie jednym z elementów wyróżniających nasz zespół na tle konkurencji. Trzy dni szkolenia spełniły nasze oczekiwania i zrealizowały założone cele.
W imieniu kierownictwa firmy Wrigley Poland Sp. z o.o. pragnę potwierdzić, iż w lipcu i październiku 2007 roku został zrealizowany projekt szkoleniowy dla naszej firmy. Projekt ten dotyczył szkoleń dla menedżerów z zakresu: cech i zasad współczesnego przywódcy, określania oczekiwanych rezultatów, przekazywania oczekiwań, przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych, okazywania uznania, korygowania działań budowy i konsolidacji zespołów. Cykl szkoleń przeprowadzony przez trenera Adama Pniaka został przez nas oceniony bardzo pozytywnie. Szkolenia dotyczące umiejętności zarządzania ludźmi poruszały wszystkie istotne kwestie związane z kierowaniem podległymi pracownikami i dawały spójny model zarządzania łączący się z podejściem Wrigley. Treść, jak i sposób prowadzenia miały wiele walorów praktycznych, ułatwiających uczestnikom wdrożenie wiedzy po szkoleniu i kierujących myślenie uczestników w stronę zwiększania efektywności naszej firmy. Wiedza merytoryczna pana Adama Pniaka jest bardzo szeroka. Można powiedzieć, że jest on doświadczonym specjalistą w dziedzinie zarządzania ludźmi. Ponadto potrafi w sposób przystępny i interesujący przekazać uczestnikom szkolenia wiadomości oraz zainspirować ich do wprowadzania zmian w dotychczasowym sposobie zarządzania. Zrealizowany projekt szkoleniowy spełnił nasze oczekiwania i założone cele. Możemy rekomendować pana Adama Pniaka jako doświadczonego praktyka, rzetelnego i kompetentnego partnera.
Jako uczestnik szkolenia w ramach „Akademii Sprzedaży Banku BPH” tą drogą wyrażam moje najwyższe uznanie dla sposobu i stylu prowadzonych przez Pana zajęć. Jestem pewien, że dzięki wiedzy poznanej na tym szkoleniu będę mógł lepiej kierować Oddziałem Banku, przynosząc konkretne efekty w postaci większej sprzedaży oferowanych przez Bank produktów. Poznałem wiele nowych technik sprzedaży a także sposoby działań marketingowych, które przekładają się na lepsze wyniki sprzedażowy oddziału. Jestem pełen szacunku dla głębokiej wiedzy Pana w tym zakresie.
Brałem udział w warsztatach „Akademii Sprzedaży” dla kadry zarządzającej w Pionie Bankowości Detalicznej Banku BPH. Miałem przyjemność uczestniczyć w zajęciach z coachingu i zarządzania sprzedażą. Do dzisiaj jestem pod wrażeniem wysokiej kultury, wiedzy i sposobu przekazywania nam uczestnikom zasobu informacji i doświadczenia. Szczególnie bardzo ciekawie prowadzone były ćwiczenia w których każdy uczestnik próbował swoich sił w zróżnicowanych sytuacjach. Zajęcia były prowadzone w przemyślany i uporządkowany sposób z zachowaniem dobrego tempa i wykorzystaniem dużej aktywności wszystkich uczestników. Chciałbym podkreślić, że uczestnicząc w tych zajęciach zmieniłem sposób myślenia, odszedłem od rutynowych nawyków, poszerzyłem świadomość własnych postaw i reakcji innych. Udało mi się znacznie pogłębić wiedzę i umiejętności sprzedażowe, gdzie dużą zasługę tym ma prowadzący trener, którego wszystkim zainteresowanym polecam.
Z satysfakcją pragnę poinformować, że w kwietniu oraz czerwcu 2004 r. jak również w marcu 2005 r. uczestniczyłem w szkoleniach z obszaru zarządzania oraz sprzedaży. W czasie trwania szkoleń pan Adam Pniak dał się poznać jako wysokiej klasy fachowiec znający i umiejący wykorzystać techniki trenerskie oraz posiadający wiedzę na temat specyfiki sprzedaży usług bankowych. Prowadzone przez niego warsztaty wniosły nowe spojrzenie na proces sprzedaży produktów bankowych oraz usystematyzowały w/w proces, co na pewno pozwoli zwiększyć efektywność sprzedaży a także podniesie jakość obsługi klientów w Banku.
Szanowny Panie, Chciałbym bardzo gorąco podziękować za wkład pracy i szczególne zaangażowanie podczas realizacji cyklu szkoleń w których miałem okazję uczestniczyć. Szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą, coachingu, rozwijania umiejętności sprzedaży doradczej pozwoliły mi spojrzeć pod nieco innym kątem na problematykę związaną z możliwościami kształtowania polityki sprzedaży. Bardzo dużo wyniosłem z tych sesji szkoleniowych, szczególnie dzięki profesjonalnie prowadzonym warsztatom zajęciowym. Jestem pełen podziwu dla znajomości problematyki sprzedaży oraz techniki przekazywania wiedzy. Inwencja, pomysły na kierowanie sesjami w taki sposób, aby maksymalnie zaangażować uczestników i od strony praktycznej pokazać konieczność wprowadzenia odpowiednich rozwiązań w swojej organizacji wymagają słów uznania. Godna podkreślenia jest również elastyczność prowadzenia zajęć – kierowanie się sugestiami i uwagami uczestników dotyczącymi szczegółowych zagadnień pozwoliło na szybkie rozwiązanie wątpliwości rodzących się podczas samego szkolenia. Jeszcze raz dziękując, pozwolę sobie na deklarację, iż z pełną odpowiedzialnością polecać będę Pana osobę jako idealnego konsultanta do prowadzenia zajęć o w/w tematyce.
Byliśmy uczestnikami 9 etapów Akademii Biznesu Banku Pekao S.A. z zakresu coachingu, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, umiejętności skutecznego porozumiewania się, standardów efektywności zawodowej, umiejętności skutecznego prowadzenia spotkań oraz działania w kategoriach wygrana-wygrana. Szkolenie w większości były prowadzone przez pana Adama Pniaka, który posiada niezwykle profesjonalne podejście zarówno do tematu szkolenia jak i samych uczestników. Każdy uczestnik jest zaangażowany do konstruktywnych działań w zakresie poszczególnych zajęć. Zajęcia były i są w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej bardzo przydatne praktycznie i dające dla pracodawcy wymierne korzyści finansowe. Jak wynika z naszego rozeznania, tj. opinii innych Dyrektorów Oddziałów, na sukces tych szkoleń wpływa niewątpliwie osoba trenera. Polecamy ten rodzaj szkoleń dla każdego zainteresowanego jakością świadczonych usług oraz efektywnym działaniem swoich managerów.
Od maja 2001 roku jestem uczestnikiem Akademii Biznesu Banku Pekao S.A. Aktywne uczestnictwo w tych kilkustopniowych sesjach pozwala mi na rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Tematyka sesji odpowiada moim potrzebom w zakresie pracy zawodowej, w której kieruję dwoma Oddziałami Banku Pekao S.A. Sposób prowadzenia jest przyjazny dla uczestników, wyzwalający naszą inicjatywę, zmuszający do aktywności i szczerości. Trenerzy reprezentują profesjonalizm i nowoczesną wiedzę o zarządzaniu i pracy w korporacjach.

Doświadczenie

Skuteczność

Kompetencja

Wdrożenie

Specjalizujemy się w działaniach rozwojowych zespołu sprzedaży firm, których przetrwanie na rynku i dynamiczny rozwój związany jest ze sprzedażą produktów, usług czy zaawansowanych rozwiązań na rynku B2B. Jesteśmy przekonani, że sukces firmy zależy od poziomu motywacji, wiedzy i umiejętności każdego z zatrudnionych pracowników a w szczególności pracowników działu handlowego oraz wsparcia kierownictwa firmy.

Misja firmy: budujemy przewagę konkurencyjną naszych Klientów, twórczo pracując z Ludźmi, na rzecz ich wartości, dla biznesowych Rezultatów.

Wizja firmy: w coraz bardziej komplikującym się świecie, jesteśmy „biznesowym kompasem” dla naszych Klientów.

Bazując na naszych doświadczeniach zawodowych oraz wiedzy o biznesie, wspieramy naszych Klientów i wspólnie osiągamy ich cele. Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy po latach pracy w renomowanych, międzynarodowych korporacjach, postanowili wykorzystać swoje najlepsze doświadczenia, wiedzę oraz umiejętności, aby wspierać naszych Klientów w osiąganiu ich biznesowych celów. Poznaliśmy różnorodne podejście do sprzedaży, negocjacji i zarządzania. Pracujemy wg najwyższych standardów przygotowania i prowadzenia szkoleń nastawionych na mierzalne biznesowe rezultaty.

Od lat działamy na rzecz naszych Klientów, wspierając ich w osiąganiu celów. Wykorzystujemy nasze kompetencje z zaangażowaniem i pasją dla biznesu. Do współpracy z Klientem podchodzimy wg założeń projektowych, dobierając najlepszych trenerów. Jesteśmy zwolennikami elastyczności i innowacyjności w biznesie opartej o rzetelną analizę danych, szans i zagrożeń oraz trendów. Mamy rozsądną politykę cenową zachęcającą do długofalowej współpracy.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Czy to, czego się nauczyłeś pomoże Ci w realizacji zadań i celów

98%

Możliwość zastosowania wiedzy w praktyce

98%

Skuteczność metodologii nauczania

96%

Czy poleciłbyś szkolenia innym?

97%
Medal z tekstem